ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιστορικό της επιχείρησης μας
Η επιχείρηση μας ξεκίνησε από το 1960 σε καθαρά ερασιτεχνικό επόπεδο αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα. Στο ξεκίνημα της με πληθυσμό που άγγιζε μόλις τις 500 κότες αυγοπαραγωγής, στεγάστηκε στο Φλασκά Καλύμνου. Με το πέρασμα των χρόνων αυξήθηκε ο πληθυσμός ενώ σιγά - σιγά μειωνόταν η επίπονη χειρονακτική εργασία την οποία αντικατέστησαν σύγχρονα μηχανήματα.

Το 2000 μετεστεγάστηκε στο Χωρίζι - Βαθύ σε νεόκτιστους και σύγχρονους πτηνοτροφικούς θαλάμους που πληρούν τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η μακροχρόνια, επίπονη και δύσκολη δουλειά ανέβασε την επιχείρηση σε υψηλά επίπεδα.

Σήμερα εκτρέφουμε περίπου 10.000 κότες αυγοπαραγωγής που καλύπτουν πλήρως τις τοπικές ανάγκες και εξάγουμε αρκετές ποσότητες στα γύρω νησιά της Δωδεκανήσου.

Copyright © 2011 Λάμπος Εμμ. Ιωάννης. All Rights Reserved.
Σχεδιασμός από Software Solutions