ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κέντρο παραγωγής και πιστοποίησης
Τα ΑΥΓΑ ΛΑΜΠΟΥ διαθέτουν ιδιόκτητες πρότυπες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Βαθύ Καλύμνου.

Κέντρο διανομής
Στον Φλασκά Καλύμνου βρίσκεται το κέντρο διανομής, οι ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης αυγών και τα γραφεία της επιχείρησης.

Copyright © 2011 Λάμπος Εμμ. Ιωάννης. All Rights Reserved.
Σχεδιασμός από Software Solutions